REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

  • Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke.
  • Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac pregleda pošiljku na mjestu preuzimanja pošiljke.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: 01/ 56 13 444,
  • na e-mail adresu: otprema@upakiraj.me,
  • na adresu: ELEMENTUM VITAE d.o.o. , Samoborska cesta 91, 10090 Zagreb

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije, račun ( broj računa) kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Upakiraj.me vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi upakiraj.me.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, uz predočen originalan račun) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.