UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu web shopa upakiraj.me za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i web shopa upakiraj.me, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog artikla putem upakiraj.me webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga artikla ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona s ljudskim posredovanjem i  Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu upakiraj.me na jedan od slijedećih načina:

  • odabirom  plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik web shopa upakiraj.me,
  • odabirom  plaćanja i dovršenjem  narudžbe  putem  e-maila ili telefonske narudžbe.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, web shop upakiraj.me zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom smatra se da je sklopljen Ugovor između web shopa upakiraj.me i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

e) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  • ako je bila korištena ili uporabljena na bilo koji drugi način

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti web shop upakiraj.me o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Upakiraj.me trgovina i webshop, Donje Vrapče 53, 10090 Zagreb)  ili elektroničkom poštom na info@upakiraj.me, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed,  od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, isključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora

Povrat novca bit će izvršen na tekući/žiro račun kupca koji je naveden u zahtjevu za raskid Ugovora. Povrat novca se može izvršiti tek nakon što je roba vračena i komisijski pregledana.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Upakiraj.me web shop i trgovina ambalažom, Donje Vrapče 53 (Malešnica) , 10090 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a BEZ troška dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave biti će izražen u povratnom odgovoru kojim se potvrđuje zaprimljena narudžba i koja sadrži službenu ponudu/dokument po kojem se vrši plačanje. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@upakiraj.me ili na telefonski broj 01/56 13 444  kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 01/ 56 13 444  i pomoći ćemo Vam ispuniti košaricu.